Malakates Marbles

Tel.: (+30) 210 6039285, (+30) 210 6039287

Fax: (+30) 210 6039545

20ο Klm. MARATHONOS AVENUE, 19009, PIKERMI ATTIKI, ATHENS

E-mail: info@malakates.gr